Veiligheidsaspecten bij machines en productie-installaties

V

Wanneer je als onderneming een bedrijf hebt waar machines staat welke gevaarlijk kunnen zijn dan is het zaak dat deze voldoen aan bepaalde normen. Deze gelden voor bijvoorbeeld een werkplaats, garage, productiehal of andere plekken waar gevaar kan zijn voor personeelsleden.

Duidelijkheid door nieuwe normen

In 2009 zijn er nieuwe normen ingesteld in de vorm van de Machinerichtlijn. Hier komen verschillende onderdelen aan bod zoals het beoordelen van de risico’s, voorkoming van calamiteiten. Deze vormen basis van het ontwerpen en bouwen van een installatie zodat deze optimaal is afgestemd op de gebruikersvriendelijkheid. De functionele veiligheid moet niet in het geding zijn wat wordt bepaald met EN ISO 13849-1.

Waarom is veiligheid zo belangrijk?

Het is als organisatie nooit uit te sluiten dat er calamiteiten optreden. Er zijn simpelweg zaken welke risico’s met zich meebrengen of iets als het lot. Recente voorbeelden zijn bijvoorbeeld de explosies bij Shell of de omgevallen kranen in Alphen aan de Rijn tijdens het plaatsen van een brugdek. Doordat er echter een goede opvolging was is de schade slechts beperkt gebleven tot materiĆ«le schade. Wanneer er een goede bedrijfshulpverlening is kunnen er snel vluchtroutes worden bereikt en is het mogelijk dat aanwezigen in veiligheid gebracht worden.

Start van een bedrijf

Wanneer jezelf een bedrijf gaat opstarten welke actief is met zwaar materieel dan is het dus van belang dat je gaat kijken naar de veiligheid van de werksituaties. Mocht je bedrijf als onvoldoende worden beoordeeld dan kan dit bij de ARBO tegen het zere benen zijn. Zorg daarom voor goede veiligheidstrainingen voor je personeel, degelijke beveiligingssystemen en een goede mogelijkheid voor opvolging van de hulpdiensten. Vaak wordt dit door de brandweer gecontroleerd. Veiligheid omtrent zware en middelzware industrie staat bij veel bedrijven steeds hoger in het vaandel in verband met duurzaam ondernemen.