Financiering zorginstellingen met uw specialist

F

De financiering van zorginstellingen is middels de marktwerking in de laatste jaren al flink gekanteld. Waar eerst de overheid alle financiën in handen had en dit verdeelde, zijn er nu allerlei private partijen bij de funding betrokken. Met de opkomst van de marktwerking en invoeringen van prestatiebekostiging, hebben zorginstellingen een onzekere financiële positie gekregen. De financiering zorginstellingen is dus geen vanzelfsprekendheid meer, want het is een stuk ingewikkelder geworden als investeerder om je geld te steken in een zorginstelling. Want prestaties uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst. Gelukkig biedt treasury een uitkomst.

Financiering zorginstellingen zorgen voor u

Om een goede financiële positie te krijgen en te behouden is het dus van zeer groot belang om kasstromen voorspelbaar te maken, te beheersen en te optimaliseren. Een professionele aanpak van treasury beleid is een belangrijke vereiste. Businessmodellen binnen zorginstellingen zijn aangepast en er wordt meer de focus gelegd op rendement en efficiency. Na de financiële crisis, is er weer ruimte voor financiering zorginstellingen. De solvabiliteitseisen zijn de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Na jaren van risicoprofielen op bekostiging, durven zorginstellingen weer te investeren.

Waarom succes in dit beleid?

Succesvol treasurybeleid kan financiering zorginstellingen tot een hoger niveau tillen. Dit staat of valt met kwaliteit van het organisatiebeleid. De kasstromen, beleidsstukken, jaarverslagen en relaties met investeerders zijn cruciale informatiebronnen. Met gedegen treasury beleid zal de financiering zorginstellingen op rolletjes lopen.

Speciaal voor uw zorginstelling

Ben jij op zoek naar een gedegen partner die jou kan ondersteunen in de treasury voor financiering zorginstellingen? Een partner die alle relaties en contacten voor jou op een rij zet en voor jou een passend risicoprofiel weet te maken? Dan moet je bij ons zijn. Zij hebben alle kennis in pacht om de juiste adviezen te geven en juiste investering bronnen aan te boren. Wil jij meer informatie over deze manier van financiering zorginstellingen? Neem dan vrijblijvend contact op.